• Xây dựng SUNFLOWER TECH trở thành một Công ty công nghệ thông tin và truyền thông uy tín, hiện đại, hợp xu thế trên thị trường, nhằm cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu cao nhất của khách hàng;
  • Tạo dựng SUNFLOWER TECH có môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhằm quy tụ đội ngũ nhân sự có năng lực kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao;
  • Mục tiêu phát triển SUNFLOWER TECH có mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý rộng khắp trên toàn quốc, hướng tới trở thành một trong những công ty có thị phần hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, có tiềm lực tài chính mạnh, doanh nghiệp có giá trị lớn và tiềm năng tăng trưởng cao.