HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

quản lý nhân sự toàn diện

Hệ thống phần mềm quản lý nguồn nhân lực là giải pháp tổng thể giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình công tác của mỗi nhân sự công chức, viên chức từ khi bắt đầu làm việc tại cơ quan cho đến khi nghỉ hưu. Hệ thống phần mềm quản lý nhân lực toàn diện giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ. Hệ thống phần mềm quản lý nhân lực toàn diện có các chức năng quản lý và tính lương mềm dẻo, thực hiện phân quyền đến từng phòng ban, đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ của từng nhân sự công chức, viên chức.

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Quyết đinh số 02/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 6/10/2008 “Về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức”;
 • Thông tư số 11/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 17/12/2012 ban hành “Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức”;
 • Một số văn bản quy định, hướng dẫn khác của các Bộ ngành liên quan.

 

II. GIỚI THIỆU CHUNG

Quản lý nhân sự toàn diện

1. Là giải pháp quản lý nhân sự toàn diện

 • Phần mềm được xây dựng trên nền tảng nghiệp vụ theo chuẩn quản lý công chức nhà nước ban hành và các tiêu chuẩn đánh giá cán bộ của Bộ Nội vụ và Bộ giáo dục đào tạo.
 • Để quản lý có hiệu quả, nâng cao năng lực của bộ máy nhà nước trên con đường đổi mới, chúng tôi đã nghiên cứu mô hình nghiệp vụ, thiết kế và xây dựng một chương trình quản lý cán bộ công chức theo mô hình mạng.
 • Hình thành một CSDL tập trung lưu trữ đầy đủ các thông tin về cán bộ công chức trong toàn Đơn vị nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý nhân sự.

2. Về mặt nghiệp vụ

 • Thuận tiện trong công tác theo dõi, thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBCC.
 • Rút ngắn thời gian tra cứu, tìm kiếm thông tin về CBCC. Theo dõi được tình hình biến động CBCC.
 • Quản lý hầu hết các thông tin liên quan đến CBCC cùng các thân nhân có liên quan với CBCC đó.
 • Thuận tiện trong công tác quản lý quỹ lương của các đơn vị, quản lý và hỗ trợ quyết định về mặt diễn biến lương, phụ cấp.
 • Lưu trữ tất cả các diễn biến lương từ ngày công tác đến thời điểm hiện tại
  Hỗ trợ cán bộ tiền lương danh sách CBCC đến kỳ tăng lương: Ngạch, bậc tiếp theo, số tiền tăng thêm của Ngân sách.
 • Thống kê tỷ trọng ngạch, bậc lương của toàn bộ đơn vị…

3. Hỗ trợ đắc lực cho việc đánh giá chất lượng công chức

 • Theo dõi Quá trình đào tạo của mỗi CBCC về tất cả các loại đào tạo: Văn hóa, Chuyên môn, Ngoại ngữ, Tin học, Quản lý Hành chính nhà nước, Lý luận… cùng tất cả các thông tin có liên quan như Trình độ, Bằng cấp, Nơi đào tạo, thời gian đào tạo, các thông tin phụ có liên quan khác.
 • Theo dõi, cập nhật thông tin về Kinh nghiệm công tác, các chức danh đã đảm nhiệm trong quá khứ.
 • Quyết định việc tuyển dụng, bố trí, tiếp nhận, điều động, nâng lương và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với CBCC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện thoại
0914.034.688
Chat Zalo